Fysioterapeut

 

Fysioterapeuten är viktig för dig om du har problem med smärta i muskulatur, leder och skelett.

 

Fysioterapeuten hjälper även dig som har en funktionsnedsättning efter en skada eller sjukdom i nervsystemet, till exempel efter stroke, Parkinsons eller MS. Sjukgymnastik kan även vara till nytta vid andra tillstånd som till exempel hjärt-och kärlsjukdom, lungsjukdom, reumatologiska tillstånd och stresshantering.

 • Fysikalisk Terapi:
  • Elektroterapi
  • Laser
  • Behandlingsultraljud
  • Stötvågsbehandling
  • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
  • Dry-needling (intramuskulär stimulering)
  • Värmebehandling
  • Gruppträning
 • Rehabiliteringsträning:
  • AlterG®- Anti- Gravity Löpband
  • Primus RS
  • Eccentron
  • Imoove
  • Fullutrustad gymnastiksal
 • Ortopedisk Manuell Reapi (OMT)
 • Akupunktur
 • Dry.needling (intramuskulär stimulering)
Murat Acar

Leg. Fysioterapeut

Murat tog examen 2018  vid Karolinska Institutet.
Han har en vidareutbildning i ortopedisk manuell terapi steg 1, dry needling samt fördjupning inom idrottsmedicin.
Murats största intresse är idrottsskador och han har även flera års erfarenhet av träning med barn.
Murat jobbar främst med träningsspecifik rehabilitering.

Murat Acar

Tobias Engström

Leg. Fysioterapeut MSc

Tobias utbildade sig till sjukgymnast på Karolinska Institutet, har studerat idrottsmedicin på avancerad nivå och har en magisterexamen (MSc) i fysioterapi.
Han har flera års erfarenhet av behandling och rehabilitering vid besvär från rörelseapparaten.
Tobias utför akupunktur och är även utbildad licensierad träningsinstruktör och personlig tränare.
Hans ambition är att ge sina patienter ett bra bemötande, rätt bedömning samt adekvat behandling utifrån korrekt ställd diagnos, allt ur ett holistiskt perspektiv.

Tobias Engström

Witold Olczak

Leg fysioterapeut MSc

Utbildad vid University of Physical Education i Warszawa.
Witold har lång erfarenhet inom behandling av idrottsskador och andra ortopediska smärttillstånd.
Witold har vidareutbildngar inom:

 • Ortopedisk Medicin OMI
 • Manuell Terapi
 • PNF (Prioproceptiv Neuromuscular Facilitation)
 • Djup fascia mobilisering
 • Funktionell träning
Witold Olczak

Georgios Mitsakis

Leg. Sjukgymnast sedan 1997.
Kandidatexamen från idrottshögskolan, National Sports Academy i Sofia.

Georgios har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering avseende rörelsesystemet, nervsystemet,
andingsbesvär, cirkulation och geriatriska sjukdomar.

För Georgios är det viktigt att vara lyhörd och pedagogisk i sitt möte med patienterna.
Detta underlättar för att ge rätt stöd och träning för en effektiv rehabilitering.
Att arbeta förebyggande ser  Georgios som en av sina viktigaste arbetsuppgifter.

Georgios Mitsakis

Kamila Krywiel

Leg. Fysioterapeut MSc

Kamila är utbildad fysioterapeut vid Medicinska Universitetet i Katowice och tog sin
master examen vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Wroclaw.
Som fysioterapeut har Kamila arbetat i flera år med barnrehabilitering och med patienter med långvarig smärta.
Det viktigaste för Kamila är att hjälpa patienten till att se sambandet mellan rörelse och hälsa samt att ge patienterna
verktyg för att de ska kunna leva ett aktivt liv och därmed uppnå största möjliga livskvalité.

Ett av Kamilas intressen är att arbeta med patienter som behöver träning och behandling vid graviditetsrelaterade smärttillstånd t ex i rygg och bäcken.

Kamila Krywiel