Dietist

 

Dietisten genomför nutritionsutredningar och hjälper till med kostomläggning.

 

Dietisten värnar om alla människors rätt att tillgodose sitt energi- och näringsbehov –
för god hälsa och livskvalitet, och för att förebygga, behandla eller lindra sjukdom.
Dietisten skräddarsyr tillsammans med dig kostråd utifrån dina vanor, preferenser och ditt hälsotillstånd.

  • Förebyggande arbete med rådgivning och stöd för att för bättra matvanor och hälsa
  • Övervikt och relaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, kolesterol, hjärtkärlsjukdom, ledsmärta
  • Undervikt och förskrivning av nutritionsprodukter
  • Mag- och tarmbesvär (IBS, IBD, förstoppning/diarré, uppsväldhet, reflux, dyspepsi)
  • Njursjukdomar
  • Nutritions problem vid kognitiv svikt, Parkinsons
  • Kostvanor vid träning och rehabilitering
  • Hembesök
  • Mödravård: behandling av gravida med fetma (BMI 30 eller mer), graviditetsdiabetes.
  • Överviktsopererade
Åsa Nybacka

Legitimerad dietist vid Umeå Universitet sedan 1995. Doktorand vid Karolinska Institutet
Åsa har lång erfarenhet av rådgivning vid kostrelaterade sjukdomar.
Hon har även jobbat med förebyggande rådgivning och stöd för att förbättra matvanor och hälsa.

Åsa har stor kompetens inom övervikt, diabetes, allergier, mödravård, nedsatt aptit
och ofrivllig viktnedgång samt förskrvning av kosttillägg.

Åsa Nybacka

Asta Steffner

Asta är legitimerad dietist från Umeå Universitet. Hon har ett stort intresse för kost och hälsa
och möter varje dag patienter i alla åldrar med olika nutritionsrelaterade problem eller frågor.
Några av hennes största intresseområden är mag- och tarmhälsa, t.ex. IBS, övervikt och undervikt.

Asta Steffner