Arbetsterapeut

 

Arbetsterapeuten hjälper dig att hitta möjligheter att klara av vardagen i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden.

 

 

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

 • Hemrehabilitering efter sjukhusvistelse
 • Hjälpmedelsrådgivning och förskrivning
 • Bostadsanpassning
 • Bedömning och träning av din förmåga av klara av vardag, arbete och fritid
 • Handrehabilitering
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Artros i händer
  • Nedsatt styrka och rörlighet i händerna
  • Reumatism
  • Hjälp att prova handledsortoser
 • Paraffinbad som gör att lederna värms upp inför träning och som smärtlindring
 • Kognitiv träning
 • Ergonomisk rådgivning
 • Stresshantering
Elin Edoff

Elin är legitimerad arbetsterapeut och tog examen vid Karolinska Institutet 2013. Hon har sedan dess arbetat främst inom neurologisk dagvård, slutenvård och primärvård. Elin är certifierad handledare i grundläggande förflyttningskunskap (HMC Sverige) och håller i förflyttningskurser för personliga assistenter och hemtjänstpersonal.
Hon håller grupper i Fallprevention samt Smärtskola.

Elin trivs med att hjälpa människor som drabbats av sjukdom eller skada att återfå så stor aktivitetsförmåga och livskvalitet som möjligt.
Hon gillar att jobba med träning, hjälpmedel och strategier i patientens hemmiljö.

Elin Edoff

Victoria Lohtander

Legitimerad arbetsterapeut och tog examen på Karolinska Institutet januari 2019.
Victoria har tidigare varit hockeyspelare på elitnivå. Hon har även erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hon brinner för att människor ska kunna leva fullt ut trots skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Alla ska kunna klara av vardagen, vara delaktig i samhället och känna att livet är meningsfullt. Victoria har ett stort intresse av handrehabilitering och utvecklingen på handmottagningen på Metropolitan Rehab kommer att vara ett Victorias främsta uppdrag.

Victoria Lohtander

Jenny Thompson

Jenny är legitimerad arbetsterapeut och tog examen våren 2018.
Hon har arbetat inom habilitering med ungdomar och vuxna med funktionsvariationer
och som konsulterande arbetsterapeut på korttids- och äldreboenden.

Jenny har god kunskap om hjälpmedel både inom det kognitiva området och andra typer av  aktivitetshjälpmedel.
Hon vidareutbildar sig inom taktil massage och håller i artrosskolan. Jenny gillar att besöka patienter i deras hemmiljö,
göra anpassningar och hitta nya strategier vilket ofta kan göra en stor skillnad för den enskilde individen.

Jenny Thompson