Smärtskola

Inga planerade skolor

OM SKOLAN

Smärtskolans syfte är att öka kunskapen hos patienter med långvarig smärta. Kunskapen ger patienten ökad möjlighet att kunna välja nya förhållningssätt och nya strategier. Detta kan i sin tur minska oro och rädsla samt öka tilliten till sin egen förmåga att hantera problem som uppkommer till följd av smärta.
Smärtskolan består av 4 obligatoriska teoretiska grupptillfälle samt 8-10 veckors individuellt anpassad ledarledd eller självständig motionsform samt uppföljning.

Ring till receptionen 08-517 09 190 och anmäl ditt intresse, så kommer någon av kursledarna att kontakta dig för individuell bedömning. Det behövs ingen remiss. Välkommen!

Anmälan

Ring till receptionen på
08-517 09 190 för att anmäla ditt intresse, så kommer någon av kursledarna att kontakta dig för individuell bedömning.

Frågor

Ring till receptionen på
08-517 09 190.


Kommande skolor


Lärare / utbildare

Jamileh Moini Lindvall
Sjukgymnast

Elin Edoff
Arbetsterapeut

Tobias Engström
Sjukgymnast

Olga Bakulo
Arbetsterapeut

Andra skolor

Allmän gymgrupp

Läs mer »

Balansgrupp

Läs mer »

Fallpreventionsgrupp

Läs mer »

Handgrupp

Läs mer »

Medicinsk yoga

Läs mer »

Mindfulness

Läs mer »

Postpoliogrupp

Läs mer »

Smärtskola

Läs mer »

Stavgångsgrupp

Läs mer »
Till sidans topp