Postpoliogrupp

Inga planerade skolor

OM SKOLAN

Välkommen till Metropolitan rehabs postpoliogrupp! Postpolioproblematiken kommer oftast 15 -20 år efter att man drabbats av polio. Symtomen är tex trötthet i muskulaturen, förslitningar i leder, ökad och förvärrad muskelvärk, nytillkommen muskelsvaghet i tidigare känd eller icke- känd muskulatur, nytillkommen muskelförtvining, funktionsförsämring eller köldintolerans. Målet med gruppen är att bibehålla funktion samt att lära sig hantera sin kropp och muskulatur på ett smärtfritt och energieffektivt sätt.

Ring till receptionen 08-517 09 190 och anmäl ditt intresse, så kommer gruppledaren att kontakta dig för individuell bedömning. Det behövs ingen remiss. Välkommen!

Anmälan

Ring till receptionen på
08-517 09 190 för att anmäla ditt intresse, så kommer gruppledaren att kontakta dig för individuell bedömning.

Frågor

Ring till receptionen på
08-517 09 190.


Kommande skolor


Lärare / utbildare

Jamileh Moini Lindvall
Sjukgymnast

Andra skolor

Allmän gymgrupp

Läs mer »

Balansgrupp

Läs mer »

Fallpreventionsgrupp

Läs mer »

Handgrupp

Läs mer »

Medicinsk yoga

Läs mer »

Mindfulness

Läs mer »

Postpoliogrupp

Läs mer »

Smärtskola

Läs mer »

Stavgångsgrupp

Läs mer »
Till sidans topp