Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnasten undersöker, gör en bedömning och hjälper dig med lämplig träning och/eller behandling oavsett skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning.

Jolanta Tellström

– Det bästa med mitt yrke är att ha direkt kontakt med människor och hjälpa dem till en aktiv livsstil för att kunna gå vidare i livet.

Jolanta Tellström är uppvuxen i Polen och har utbildat sig till sjukgymnast vid Karolinska Institutet. Jolanta har lång erfarenhet av behandling av smärta och är vidareutbildad i akupunktur. Hon är utbildad instruktör i Mindfulness steg 1.


Georgios Mitsakis

– Rätt utvärdering, stöd och träning för snabb rehabilitering och återanpassning av den fysiska och mentala hälsan samt förebyggande av nya besvär och skador, hör till mina dagliga uppgifter.

Georgios är född och uppvuxen i Grekland. Han har gått ut Idrottshögskolan, vidareutbildat sig i sjukgymnastik och har under 11år bedrivit egen praktik i Grekland. Parallellt erbjöd Georgios sina tjänster som sjukgymnast till äldreboende, dagcenter, psykosociala rehabiliteringscenter och diverse idrottsföreningar. Georgios har lång erfarenhet gällande utvärdering av skador och val av rehabiliteringsåtgärder samt utförande av behandling avseende rörelsesystem, nervsystem, andning, cirkulation och psykiska funktioner.


Jamileh Moini Lindvall

Examinerad fysioterapeut sedan 1994. Har jobbat inom geriatrik och äldre-rehabilitering i Västerås 1995-2002, Strokeenhet 2002-2007, Spinalis-kliniken 2007-2008, Nacka Rehabcentrum 2008-2011 inom neuroteamet, Postpoliomottagning Danderyds sjukhus.
Jag blev klar med min Magisterexamen 2010 och har ansökt om att bli specialist inom neurologi. Mina kunskapsområden är akupunktur, smärtrehabilitering, neuropsykologi, mindfulness instruktör, bassängträning mm.

Mitt mål som fysioterapeut är att hjälpa patienten att få kunskap om sin kropp, upptäcka sina resurser och jobba med sina svagare delar. Ett hållbart och lyckat resultat är det jag strävar efter.
 

Tobias Engström

Min ambition är att ge mina patienter ett bra bemötande, rätt bedömning samt adekvat behandling utifrån korrekt ställd diagnos, allt ur ett holistiskt perspektiv.

Jag utbildade mig till sjukgymnast på Karolinska Institutet och har flera års erfarenhet av behandling och rehabilitering vid besvär från rörelseapparaten. Jag utför medicinsk akupunktur, har studerat idrottsmedicin, 30 hp, på avancerad nivå, och är vidareutbildad inom MDT (McKenzie A), Mulligan Concept A och ledmanipulation av övre delen av ryggraden. Jag har även erfarenhet inom friskvård då jag är licensierad träningsinstruktör och Personlig Tränare.


Ali Hamad

Noggranna undersökningar och behandlingar med ett trevligt bemötande vid varje tillfälle är mitt sätt att arbeta för att uppnå bästa resultat. Det är viktigt för mig att träffa varje människa precis där de är.

Jag utbildade mig till fysioterapeut på Karolinska Institutet, och har ett stort intresse av smärt-problematik, psykosomatik, led-och muskelbesvär. Jag har även utbildat mig för behandlingar inom triggerpunkts-pressur, dry-needle-behandling och styrketräning för prestationshöjande syften. Tidigare har jag jobbat som vårdare för människor med hjärnskador och som småbarnslärare.


Anna Möller

Att träffa och hjälpa nya människor varje dag gör mitt arbete varierat och roligt. Jag brinner för att sprida rörelseglädje! Det är kärnan i mitt arbetssätt.

Jag är utbildad på Karolinska Institutet och tog examen 2011. Jag har jobbat inom geriatrisk slutenvård och hemrehabilitering samt palliativ vård. Har utbildat mig i förflyttningsteknik och har intresse för idrottsmedicin. Extra varmt om hjärtat ligger fotboll som hon spelat i 15 år. Anna är även instruktör i hjärt- och lungräddning.Till sidans topp