Logoped

Logopeden hjälper dig som har svårigheter med språk, tal, röst och/eller sväljning efter stroke eller i samband med neurologisk sjukdom. Behandling hos logoped syftar till att förbättra kommunikationsförmågan på olika sätt. Detta kan ske genom att träna den nedsatta funktionen eller genom att introducera olika kommunikationshjälpmedel och alternativa strategier för att underlätta i samtal. Om du har svårt att äta/svälja och lätt sätter i halsen ger logopeden tips på vad du bör tänka på för att måltiderna ska bli så säkra som möjligt. För att få komma till logopeden behövs en remiss från läkare eller annan logoped.

Hanna Brandon

Jag är legitimerad logoped och har sedan 2012 arbetat med personer med förvärvad hjärnskada (till exempel stroke) eller neurologisk sjukdom, främst inom slutenvården. Min ambition är att underlätta den dagliga kommunikationen mellan dig och dina anhöriga. För mig är det viktigt att kartlägga både dina svårigheter och dina styrkor för att sedan kunna utforma individanpassade åtgärder. Jag träffar dig här på mottagningen men kan ibland också göra hembesök.

Jag har även möjlighet att ta emot dig som behöver röstbehandling på grund av funktionella eller organiska orsaker, till exempel rösttrötthet eller stämbandsknutor.Till sidans topp