Kurator

En kurator arbetar med livskriser, stressreaktioner, oro/ångest, nedstämdhet eller med allmänna funderingar som kan komma upp när man drabbats av en sjukdom eller neurologisk skada. Arbetet består till stor del av behandlande KBT-samtal men också stödjande, utredande och bedömmande samtal. I viss mån samordnar kuratorn även insatser med andra aktörer så som Försäkringskassan eller Socialtjänsten. Kuratorn har ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter i neuroteamet, när det behövs.

Chris Norén

Jag har en fil kandidat examen som Beteendevetare med KBT steg 1 utbildning, samt ACT och Mindfulness. Jag har 10 års erfarenhet från primärvården på en vårdcentral varav 3 år inom sluten psykiatri. Även 5 år inom kommunens socialpsykiatri.

Min livsfilosofi är att fånga dagen (Carpe Diem) och att se till att livssituationen blir så bra den kan. Samt att det måste finnas en balans mellan kropp och själ. Förändra det du kan förändra, acceptera det som inte kan förändras, ta bort det du inte behöver och lägg till det nya i livet. Vi gör även hembesök vid behov.Till sidans topp