Arbetsterapeut

Vi träffar Dig som på grund av sjukdom eller skada har svårigheter att utföra dina vardagsaktiviteter på ett tillfredsställande sätt. Vi arbetar utifrån just dina behov, och gör allt vi kan för att din vardag ska fungera bra och att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Vi arbetar exempelvis med träning av vardagsaktiviteter, hjälpmedelsbedömning, hjälpmedelsförskrivning, bostadsanpassning, fallprevention (att förebygga fall), bedömning och behandling av smärta, tips och råd för vardagsergonomi, hur du kan anpassa din arbetsplats och mycket mer.

Olga Bakulo

Utbildad till legitimerad arbetsterapeut vid Karolinska Institutet med examen 2011. Jag arbetade på Danderyds sjukhus inom geriatrik innan jag började här på Metropolitan Rehab. Jag har jobbat mestadels med rehabilitering av patienter som haft stroke men även inom ortopedi och allmängeriatrik.

Är född och uppvuxen i Estland och pratar Ryska. Har stort intresse för handrehabilitering.


Elin Edoff

Jag blev klar med min arbetsterapeutexamen från Karolinska Institutet i januari 2013 och har därefter mestadels arbetat med neurologisk rehabilitering, både i slutenvård och dagrehabilitering, samt nu inom primärvården.

Jag vill gärna hjälpa mina patienter att underlätta vardagslivet, och få rätt förutsättningar att klara så mycket som möjligt själva. Detta uppnår vi oftast genom träning av de vardagsaktiviteter individen önskar förbättra eller bibehålla med hjälp av bra strategier, hjälpmedelsförskrivning, handträning, minnesträning eller hjälp med bostadsanpassning. Ibland utbildar vi också vårdpersonal i patientens närhet och kanske framför allt patientens anhöriga.Till sidans topp